Stachowski, R., Zeidler, W. (red.). (2008). Opisowa metodologia badan psychologicznych. Studia i przypadki. Warszawa: Vizja Press & IT.

Informacje dodatkowe

Spis treści
Ryszard Stachowski, Włodzisław Zeidler:
Wstęp.

Jurgen Rost:
Analiza danych empirycznych - aktualne pytania i rozważania.

Ryszard Stachowski:
O niektórych problemach metodologicznych pomiaru w psychologii.

Włodzisław Zeidler:
Opisowa metodologia badań psychologicznych: główne problemy i antynomie.

Jan Cieciuch:
Przydatność falsyfikacjonizmu K. R. Poppera w badaniach psychologicznych.

Włodzisław Zeidler:
Najważniejsze spory o przedmiot i metodę.

Waldemar Klinkosz:
Metodologiczne problemy badania motywacji osiągnięć na różnych kierunkach studiów.

Krzysztof Fronczyk:
Sposób formułowania problemów w diagnozie indywidualnej oraz w badaniach naukowych - podobieństwa i różnice.

Piotr Zieliński: Między wiedzą potoczną a wiedzą naukową - metodologiczne wyzwania w obrębie psychologii barw.

Włodzisław Zeidler:
Kierunki i dynamika przemian w zapisie i nauczaniu metodologii badań psychologicznych.

Informacje o autorach.

Kategoria:
Skip to content