Wiener, D. (2009). Antycypacja a procesy emocjonalne. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Informacje dodatkowe

Spis treści
WSTĘP
ROZDZIAŁ 1. PODEJŚCIE SYSTEMOWE W BADANIACH PROCESÓW EMOCJONALNYCH W MÓZGU I UMYŚLE
1.1. Umysł jako układ gnostyczno-emocyjny. Konorski o systemie emocyjnym i jego związkach z systemem gnostycznym.
1.1.1. Odruchy - podstawowe czynności układu nerwowego.
1.1.2. Odruchy ochronno-przygotowawcze a procesy emocjonalne.
1.1.3. System emocyjny Konorskiego.
1.1.4. Wzajemne relacje pomiędzy stanami emocjonalnymi.
1.1.5. System emocyjny a system gnostyczny.
1.2. Umysł jako system intencjonalny: koncepcja Daniela Dennetta.
1.2.1. System gnostyczny i emocyjny według Konorskiego a system intencjonalny według Dennetta.
1.2.2. Pojęcie systemu intencjonalnego.
1.2.3. Wieża Testowania i Generowania.
1.2.4. Problemy z intencjonalnym ujęciem systemów Dennelta.
1.2.5. System emocjonalny a filogeneza procesów emocjonalnych.
1.3. W poszukiwaniu emocjonalnych analogonów do systemów intencjonalnych Daniela Dennetta. Hipoteza Wieży Wzmacniania i Motywowania.

ROZDZIAŁ 2. STANDARDOWA CHARAKTERYSTYKA PROCESÓW EMOCJONALNYCH.

2.1. Emocja jako przedmiot badania nauki.
2.2. Standardowa Charakterystyka Emocji (SCE).
2.3. Teoria Jesse'a Prinza jako Standardowa Charakterystyka Emocji (SCE).
2.3.1. Emocje jako walentne (nacechowane wartościowością) ucieleśnione oceny.
2.3.2. Emocje jako percepcje.
2.4. Niedostatki Standardowej Charakterystyki Emocji (SCE) na przykładzie koncepcji Prinza.
2.4.1. Dlaczego koncepcja Prinza jest zgodna z SCE?.
2.4.2. Krytyczna analiza wybranych składników koncepcji Prinza.

ROZDZIAŁ 3. EMOCJE JAKO ANTYCYPACJA TEGO, CO NIEUCHRONNE.

3.1. Antycypacja jako istota procesów emocjonalnych.
3.1.1. Dlaczego emocja nie opiera się na percepcji?.
3.1.2. Problem czasowego ukierunkowania emocji.
3.1.3. Czy teraźniejsze działanie może być "odpowiedzią" na przyszłe zdarzenie?
3.2. Protopreferencja, wzmocnienie, ewaluacja: uszczegółowiony podstawowy schemat emocji.
3.3. Emocja jako antycypacja a emocja jako percepcja (w ujęciu ]esse'a Prinza).
3.4. Podstawowy schemat emocji a typologia stanów emocjonalnych: emocje typowe a emocje erzacowe.
3.5. Procesy emocjonalne a procesy poznawcze. Emocja a nastrój.
3.6. Architektura sfery emocjonalnej: systemy emocjonalne.

ROZDZIAŁ 4. PODSTAWOWY SYSTEM EMOCJONALNY.

4.1. Afektywność jako zewnętrzny przejaw podstawowego systemu emocjonalnego.
4.1.1. O potrzebie wprowadzenia pojęcia systemu emocjonalnego.
4.1.2. System emocjonalny a program afektywny.
4.1.3. Emocje a ich zewnętrzne i wewnętrzne przejawy.
4.2. Ewolucyjne uwarunkowania podstawowego systemu emocjonalnego
4.3. Lęk antycypacyjny według Kandela-Freuda a podstawowy system emocjonalny.
4.4. Wybrane składniki podstawowego systemu emocjonalnego w świetle danych współczesnej neuronauki kognitywnej.
4.4.1. Kognitywista (filozof) wobec danych neuronauki: dygresja metodologiczna.
4.4.2. Mechanizm filtru protoprefercncyjnego.
4.4.3. Mechanizm filtru ewaluacyjnego.
4.5. Podsumowanie.

ROZDZIAŁ 5. ROZSZERZONE SYSTEMY EMOCJONALNE.

5.1. Podstawowy system emocjonalny a systemy rozszerzone.
5.2. Erzacowy system emocjonalny.
5.3. System empatyczno-emocjonalny.
5.3.1. Historyczne a współczesne ujęcie empatii.
5.3.2. Empatia emocjonalna.
5.4. Podsumowanie.

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA

Kategoria:
Skip to content