Sobczak-Matysiak, J. (1997). Psychologia kontaktu z klientem. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej.

Informacje dodatkowe

Kategoria:
Skip to content