Sęk, H. (red.). (1996). Wypalenie zawodowe: psychologiczne mechanizmy i uwarunkowania. Poznań: Zakład Wydawniczy K. Domke.

Informacje dodatkowe

Autor

Sęk, H. (red.)

Poznań: Zakład Wydawniczy K. Domke.

Kategoria:
Skip to content