Sęk, H., Pasikowski, T. (red.). (2001). Zdrowie – Stres – Zasoby. Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.

Informacje dodatkowe

Kategoria:
Skip to content