Sęk, H., Cieślak, R. (red.). (2004). Wsparcie społeczne, stres i zdrowie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Informacje dodatkowe

Spis treści
Wprowadzenie
(Helena Sęk, Roman Cieślak)

Helena Sęk, Roman Cieślak:
Wsparcie społeczne - sposoby definiowania, rodzaje i źródła wsparcia, wybrane koncepcje teoretyczne.

Nina Knoll, Ralf Schwarzer:
"Prawdziwych przyjaciół..." Wsparcie społeczne, stres, choroba i śmierć (przetłumaczył Jacek Suchecki)

Helena Sęk:
Rola wsparcia społecznego w sytuacjach stresu życiowego. O dopasowaniu wsparcia do wydarzeń stresowych

Roman Cieślak, Andrzej Eliasz:
Wsparcie społeczne a osobowość

Mary E. Procidano:
Międzykulturowy pomiar wsparcia społecznego: postępy, problemy i perspektywy (przetłumaczył Jacek Suchecki)

Roman Cieślak:
Wsparcie społeczne- problemy i techniki pomiaru

Krys Kaniasty, Fran H. Norris:
"Wzlot i upadek utopii": mobilizacja i deterioracja wsparcia społecznego w sytuacjach klęsk żywiołowych

Esther Greenglass:
Różnice wynikające z ról płciowych, wsparcie społeczne i rodzenie sobie ze stresem (przetłumaczył Jacek Suchecki)

Roman Cieślak, Tatiana Klonowicz:
Wsparcie społeczne a stres pracy i bezrobocia

Kazimierz Wrześniewski, Dorota Włodarczyk:
Rola wsparcia społecznego w leczeniu i rehabilitacji osób po zawale serca

Aleksandra Łuszczyńska:
Wsparcie społeczne a stres traumatyczny

Bibliografia
Noty biograficzne autorów

Kategoria:

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content