Popiołek, K., Bańka, A. (red.). (2009). Katastrofy, kryzysy, kataklizmy z perspektywy psychologicznej. Poznań: Wydawnictwo SPA.

Informacje dodatkowe

Kategoria:
Skip to content