Pogonowski, J. (2020). Myślenie matematyczne. Drobne eseje przedemerytalne. Poznań: Wydawnictwo Nauk Społecznych i Humanistycznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Informacje dodatkowe

Kategoria:
Skip to content