Pasikowski, T. (2000). Stres i zdrowie: problemy -kierunki -kontrowersje. Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.

Informacje dodatkowe

Kategoria:
Skip to content