Paluchowski, Wł.J. (red.). (2009). Internet a psychologia. Możliwości i zagrożenia. Poznań: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Informacje dodatkowe

Spis treści
PRZEDMOWA (Władysław Jacek Paluchowski).

Część I. Sieć jako środowisko działania.

John A. Bargh, Katelyn Y.A. McKenna: Internet a życie społeczne.
Carlo Galimberti, Giuseppe Riva: Aktorzy, artefakty i procesy. Szkic społecznej psychologii cyberprzestrzeni.

Część II. Sieć jako medium komunikacji.

Giuseppe Riva: Komunikacja za pośrednictwem komputera z punktu widzenia psychologii społecznej i poznawczej: teraźniejszość i przyszłość interakcji, opartych na technice.
Fabrizia Mantovani: Cyber-atrakcyjność: rola komunikacji za pośrednictwem komputera w rozwoju relacji interpersonalnych.
Adam N. Joinson: Przyczyny i skutki rozhamowanego zachowania w Internecie.
Kaveri Subrahmanyam, Patricia M. Greenfield, Brendesha Tynes: Tworzenie się seksualności i tożsamości w młodzieżowych pogawędkach Sieci.
Hugh Miller, Jill Arnold: JA w sieciowych stronach domowych: gender, tożsamość i władza w cyberprzestrzeni.

Część III. Diagnozowanie i terapia w Sieci.

Joel Epstein, W. Dean Klinkenberg: Od EUzy do Internetu: krótka historia diagnozowania za pomocą komputerów.
Azy Barak, Tom Buchanan: Testowanie i diagnozowanie za pomocą Internetu.
Gianluca Castelnuovo, Andrea Gaggioli, Giuseppe Riva: Cyberpsychologia spotyka psychologię kliniczną - pojawienie się e-terapii w opiece nad zdrowiem psychicznym.
Jan Copeland, Greg Martin: Interwencje dotyczące zaburzeń wynikających Z nadużywania substancji psychoaktywnych za pomocą Sieci: przeglqd jakościowy.
Michael Fenichel, John Suler, Azy Barak, Elizabeth Zelvin, Gili Jones, Kali Munro, Vagdevi Meunier, Willadene Walker-Schmucke: Mity i rzeczywistość pracy klinicznej w Sieci (online).

Część IV. Sieć zagrożeń.

Indeok Song, Robert LaRose, Matthew S. Eastin, Carolyn A. Lin: Gratyfikacje w Internecie a uzależnienie: korzystanie i nadużywanie nowych mediów.
Richard A. Davis: Poznawczo-behawioralny model patologicznego używania Internetu.

BIBLIOGRAFIA
INDEKS NAZWISK
INDEKS RZECZOWY

Kategoria:
Skip to content