Paluchowski, Wł.J., Bujacz, A., Haładziński, P., Kaczmarek, L. (2012). Nowoczesne metody badawcze w psychologii Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych.

Informacje dodatkowe

Kategoria:
Skip to content