Paluchowski, Wł.J., Bartkowiak, G. (red.). (2006). Przełożeni i podwładni w procesie pracy. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Informacje dodatkowe

Spis treści
Wprowadzenie

Strategia personalna organizacji jako element kapitału społecznego a jej postrzeganie przez pracowników
(Grażyna Bartkowiak)

Psychospołeczne i ekonomiczne uwarunkowania efektywności aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu
(Błażej Balewski)

Wpływ postaw kadry kierowniczej zakładów opieki zdrowotnej na skuteczność zmian systemowych w opiece zdrowotnej
(Bożena Chudak)

Uwarunkowania skuteczności decyzji kierowniczych w opinii kadry kierowniczej I pracowników wykonawczych (na przykładzie
małych i średnich przedsiębiorstw)
(Agnieszka Gumińska)

Przedsiębiorczość w perspektywie ekonomicznej i psychologicznej. Postrzeganie przedsiębiorczości.
(Agnieszka Gumińska, Grażyna Bartkowiak)

Efektywność towarzystw ubezpieczeń na życie jako determinanta skuteczności działań kierowniczych
(Andrzej Janowski)

Paradoks psychomanipulacji w procesie zarządzania wiedzą w organizacjach gospodarczych
(Małgorzata Kluska-Nowicka)

Startegia autoprezentacji u osób starających się o pracę
(Piotr Karol Potempa)

Ewaluacja nauczania w szkole wyższej jako element strategii zarządzania
(Monika Pujdak-Brzezinka)

Deinfluentyzacja jako jeden z czynników wpływających na sprawność zarządzania zespołami pracowniczymi w organizacjach non-profit
(Katarzyna Gawiona)

Bibliografia

Kategoria:

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content