Paluchowski, Wł.J., Bartkowiak, G. (red.). (2004). Psychologia a promocja – zachowania konsumentów. Poznań: Wydawnictwo Rys.

Informacje dodatkowe

Spis treści
Wstęp 5

Agata Maria Wiśniewska-Szałek. Aldona Banaszak
Postrzeganie ryzyka przez konsumentów 13

Aldona Banaszak
Postrzeganie marki 45

Radosław Czarnecki, Aldona Banaszak
Postrzeganie jakości usług 83

Eliza Zadłużna, Władysław J. Paluchowski
Konsumpcja symboliczna i jej znaczenie 115

Władysław Jacek Paluchowski
Prezent jako motyw zakupu 163

Dobrochna Ciosek, Emilia Soroko
Obraz samego siebie a preferencje konsumentów - koncepcja kongruencji 195

Władysław J Paluchowski, Aneta Okarma
Kompensacyjna funkcja symbolicznej konsumpcji 223

Agnieszka Tutak, Anna Słysz, Władysław J Paluchowski
O niezupełnie hedonistycznych korzyściach wynikających z konsumpcji 251

Władysław J. Paluchowsk
Konsument w Sieci 273

Cytowana literatura 307

Kategoria:

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content