Paluchowski, Wł.J., Bartkowiak, G. (red.). (2004). Psychologia a promocja – w poszukiwaniu skuteczności. Poznań: Wydawnictwo Rys.

Informacje dodatkowe

Spis treści
Wstęp 3

Joanna Piskorz, Władysław J. Paluchowski
Argumentowanie i zmiana postaw 13

Eliza Zadłużna, Władysław J. Paluchowski
Reklama kontrowersyjna i jej skuteczność 49

Monika Muczke, Emilia Soroko
Podatność na wpływ sprzedawców a umiejscowienie poczucia kontroli 73

Władysław J. Paluchowski
Reklama podprogowa - mity, fakty i badania 111

Marcin Bocian, Jarosław Gębarowski, Władysław J: Paluchowski
Oddziaływanie werbalnymi i niewerbalnymi bodźcami podprogowymi a tworzenie się postaw 131

Anna Helmich, Joanna Piskorz
Wiedza o manipulacji a jej skuteczność 157

Dorota Stryjewska-Drożdż, Ewa Jankowska, Władysław J. Paluchowski
Uwaga mimowolna a proces komunikacji marketingowej 177

Marzena Piątkiewicz, Maria Magdalena Szecówka, Władysław J. Paluchowski
Odbiór reklam zawierających schemat dziecięcości 223

Władysław J. Paluchowski
Skuteczność reklamy zewnętrznej - poszukiwanie wskaźników 259

Łukasz Zboralski, Władysław J. Paluchowski
Wybrane czynniki skuteczności działań medialnych PR 315

Olimpia Rybczyńska, Joanna Piskorz, Anna Scheibe
Public relations wobec kryzysu - test profesjonalizmu 345

Rafał Jarmużek, Aldona Banaszak
Korzyści i ich prezentacja w różnych mediach reklamy 371

Cytowana literatura 399

Kategoria:

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content