Paluchowski, Wł.J. (2007). Diagnoza psychologiczna. Proces – narzędzia – standardy. Poznań: Wydawnictwa Akademickie i profesjonalne.

Informacje dodatkowe

Spis treści
Przedmowa

Rozdział 1
Pojęcie, przedmiot i proces diagnozowania

1.1. Pojęcie i przedmiot diagnozowania
1.1.1. Rodzaje diagnoz
1.1.2. Diagnozowanie a testowanie
1.2. Model diagnozowania
1.2.1. Faza prediagnostyczna
1.2.2. Faza badania i wstępnych decyzji
1.2.3. Faza opisywania i interpretacji (wyjaśniania)
1.2.4. Faza formułowania zaleceń interwencyjnych (planu
interwencji) i komunikatów
1.2.5. Interwencja i jej formy
1.2.6. Raport psychologiczny
1.2.6.1. Zakres i funkcje komunikowania
1.2.6.2. Zagrożenie dla komunikowania - efekt Barnuma
1.2.7. Iteracyjny charakter diagnozowania
Problemy do przemyślenia

Rozdział 2
Spory i kontrowersje wokół diagnozy

2.1. Psychologia praktyczna versus psychologia akademicka
2.2. Wiedza potoczna versus wiedza empiryczna
2.3. Podejście nomotetyczne versus podejście idiograficzne
2.4. Wyjaśnianie systemowe versus wyjaśnianie mechaniczne i statystyczne
2.5. Sytuacyjna predykcja versus podmiotowe wyjaśnianie
2.6. Diagnostyka tradycyjna versus diagnostyka behawioralna
2.7. Diagnoza versus terapia
2.8. Personologiczna versus sytuacyjna koncepcja diagnozowania
2.9. Diagnoza kliniczna versus diagnoza statystyczna
2.9.1. Co oznacza termin predykcja aktuarialna?
Problemy do przemyślenia

Rozdział 3
Pomiar i testy w psychologii

3.1. Specyfika pomiaru w diagnozowaniu
3.2. Formy danych diagnostycznych - próbki, korelaty, symbole
3.3. Narzędzia diagnostyczne - model Fiskego
3.4. Czym jest test psychologiczny. Specyfika sytuacji testowania
3.5. Pojęcie normy i normalności. Rodzaje norm
3.5.1. Hipoteza dewiacyjna
3.6. Systemy klasyfikacyjne
3.7. Adaptacja kulturowa metod diagnostycznych
Problemy do przemyślenia

Rozdział 4
Testy psychologiczne w świetle Standardów dla procedur stosowania testów w psychologii i edukacji - Elżbieta Hornowska

4.1. Historia Standardów
4.2. Rola Standardów
4.3. Struktura Standardów
4.4. Test psychologiczny jako narzędzie pomiarowe
4.4.1. Trafność
4.4.2. Rzetelność i standardowy błąd pomiaru
4.4.3. Normalizacja i korzystanie z norm
4.4.4. Adaptacja
4.5. Bezstronne stosowanie testu
Podsumowanie

Bibliografia
Indeks osób
Indeks rzeczowy

Kategoria:
Skip to content