Obrębska, M. (2013). Styl mówienia w schizofrenii. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Informacje dodatkowe

Spis treści
Wprowadzenie

Rozdział 1 Pojęcie "stylu mówienia" w kontekście podstawowych pojęć psycholingwistycznych

1. Język - mówienie - komunikacja .
1.1. Język - mówienie - komunikacja: kontekst historyczny .
1.2. Język - mówienie - komunikacja: wyróżniki i wzajemne zależności .
2. Kompetencja językowa i kompetencja komunikacyjna
2.1. Kompetencja językowa i kompetencja komunikacyjna: definicje pojęć .
2.2. Kompetencja językowa i kompetencja komunikacyjna: wyróżniki i wzajemne zależności
2.2.1. Funkcje języka .
2.2.2. Jednostki opisu .
2.2.3. Podłoże biologiczne i odmienne zaburzenia
2.2.4. Procesy socjalizacji
3. Styl mówienia i styl komunikowania się
3.1. Styl językowy, styl mówienia i styl komunikowania się: definicje pojęć
3.2. Styl mówienia i styl komunikowania się: wyróżniki i wzajemne zależności
3.3. Styl mówienia i styl komunikowania się w kontekście społecznym środowiska szpitalnego
4. Wskaźniki Stylu Mówienia
4.1. Metoda analizy treści .
4.2. Wskaźniki Stylu Mówienia Suitberta Ertela
4.3. Wskaźnik Akceptowalności Gramatyczno-Semantycznej

Rozdział II Specyfika psychozy schizofrenicznej w kontekście fenomenów językowych

1. Kryteria diagnostyczne i obraz kliniczny
1.1. Istota i patogeneza schizofrenii
1.2. Pozytywny i negatywny zespół objawów klinicznych
1.3. Postać paranoidalna schizofrenii
2. Fenomeny językowe w schizofrenii: kliniczny i lingwistyczny punkt widzenia
3. Fenomeny językowe a zaburzenia poznawcze w schizofrenii
4. Problematyka narracji w schizofrenii

Rozdział III Styl mówienia w schizofrenii

1. Problematyka badań własnych
2. Metoda badawcza
3. Wyniki
3.1. Wskaźnik Osobistych Odniesień
3.2. Wskaźnik Mnogości
3.3. Wskaźnik Klasyfikacji
3.4. Wskaźnik Nominalizacji
3.5. Wskaźnik Abstrakcyjności
3.6. Wskaźnik Dogmatyzmu

Kategoria:
Skip to content