Obrębska, M. (2002). W poszukiwaniu ukrytej struktury. Semiotyka wobec problemu nieświadomości. Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.

Informacje dodatkowe

Kategoria:

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content