Mroczkowska, D., Ziółkowska, B., Cwojdzińska, A. (2007). Zaburzenia odżywiania. Poradnik dla rodziców i bliskich. Poznań: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Informacje dodatkowe

Spis treści
SŁOWO OD AUTOREK

ROZDZIAŁ I ZAGROŻENIA
1. Wiedza jako podstawa działania
2. Uwarunkowania zaburzeń łaknienia
2.1. Determinanty społeczno-kulturowe
2.2. Determinanty psychologiczne (jednostkowe)
2.3. Trudne wydarzenia życiowe
2.4. Determinanty rodzinne
2.5. Determinanty biologiczne
3. Rozpoznawanie zaburzeń odżywiania
3.1. Specyficzne zaburzenia odżywiania
Anorexia nervosa - jadłowstręt psychiczny
Bulimia nervosa - żarłoczność psychiczna
3.2. Niespecyficzne zaburzenia odżywiania
Kompulsywne objadanie się
3.3. Zaburzenia karmienia i jedzenia w okresie dzieciństwa
Pica
Ruminacja
3.4. Zaburzenia jedzenia nieuwzględnione w klasyfikacji DSM-IV
Zespół jedzenia nocnego
Wilczy apetyt na słodycze/węglowodany
Orthorexia nervosa
Anarchia jedzeniowa
Hyperfagia
Otyłość
Bigorexia
Ustne wydalanie
4. Diagnoza różnicowa
5. Rokowania, statystyki, powikłania
6. Zaburzenia łaknienia w cyklu życia

ROZDZIAŁ II. DOJRZEWANIE
1. Wprowadzenie
2. Dojrzewanie
3. Tożsamość
4. Struktura rodziny i styl wychowania
4.1. Typy relacji w rodzinie i ich rozwojowe konsekwencje
4.2. Obraz siebie i samoocena
4.3. Jaką jesteśmy rodziną?

ROZDZIAŁ III. ROZPOZNANIE
1. Wprowadzenie
2. Komunikacja jako podstawa relacji
2.1. Zasady efektywnej komunikacji
2.2. Bariery komunikacyjne
2.3. Komunikacja w rodzinie
3. Rozmowa o zaburzeniach odżywiania
3.1. Przygotowanie
3.2. Organizacja rozmowy
Okoliczności rozmowy
Czas i miejsce
Uczestnicy
Przebieg rozmowy
Zakończenie rozmowy
Ocena rozmowy
4. Podsumowanie

ROZDZIAŁ IV. POMAGANIE
1. Wprowadzenie
2. Koncepcje i formy pracy terapeutycznej
2.1. Wybrane podejścia w pracy terapeutycznej
Podejście psychoanalityczne
Podejście behawioralno-poznawcze
Podejście humanistyczne
Podejście systemowe-rodzinne Podejście feministyczno-psychodynamiczne
2.2. Formy pomocy terapeutycznej
Terapia indywidualna
Terapia rodzinna
Terapia grupowa
Terapia przez sztukę
Terapia skoncentrowana na ciele
Terapia środkami farmakologicznymi
Psychoterapia podtrzymująca
2.3. Internet jako medium wymiany informacji
3. Terapia jako proces zmiany
3.1. Podjęcie terapii
3.2. Cele terapii
3.3. Rola terapeuty
Terapeuta jako przewodnik
Terapeuta jako interpretator
Terapeuta jako nauczyciel
Terapeuta jako doradca rodziców
3.4. Rola rodziców i najbliższych
4. Pierwsze spotkanie - pierwsza konsultacja
5. Co zrobić, gdy chory nie chce się leczyć
6. Podsumowanie

ROZDZIAŁ V. ZAPOBIEGANIE
1. Wprowadzenie
2. Zdrowie jednostki a środowisko
3. Czym jest profilaktyka
4. Konteksty działań prewencyjnych
4.1. Rodzina jako system a szkoła w obliczu problemu dziecka
4.2. Rodzice i nauczyciele w trosce o wspieranie dziecka
Walka
Uległość
Unikanie
Kompromis
Kooperacja
5. Readaptacja - podstawowe problemy i sposoby wsparcia
6. Podsumowanie

ZAKOŃCZENIE NA DOBRY POCZĄTEK

MATERIAŁY

Publikacje, do których warto zajrzeć
Zalecenia zawarte w Złotej Karcie Prawidłowego Żywienia
Arkusz diagnostyczny dla dziecka
Konsekwencje restrykcyjnej diety dla funkcjonowania ciała i wyglądu
Zachowania korzystne oraz niekorzystne wychowawczo Konstruktywne i destrukcyjne zachowania komunikacyjne
Różnice pomiędzy anorexia nervosa a anorexia athletica
Europejska Karta Dziecka w Szpitalu

LITERATURA

Kategoria:
Skip to content