Maruszewski, T., Ścigała, E. (1998). Emocje – aleksytymia – ie. Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.

Informacje dodatkowe

Kategoria:
Skip to content