Łupkowski, P. (2010). Test Turinga. Perspektywa sędziego. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Informacje dodatkowe

Spis treści
Wstęp. 7

Rozdział 1 Test Turinga. 11

1.1. Historia idei testu Turinga. 11
1.2. Rekonstrukcja oryginalnych zalożeń testu Turinga. 15
1.3. Co bada test Turinga? 20
1.4. Pewne nieporozumienia wokół testu Turinga. 23
1.4.1. Prognoza Turinga 23
1.4.2. Test Turinga jako test płci. 25
1.4.3. Antropomorfizm testu Turinga 26

Rozdział 2. Spory i dyskusje wokół testu Thringa. 28

2.1. Wprowachenie 28
2.2. Filozoficzna teza testu Turinga. 32
2.2.1. Argument z drzewa konwersacji. 32
2.2.2. Johna Searle'a argument chińskiego pokoju. 34
2.2.3. Dyskusja. 36
2.3. Pragmatyczna teza testu Turinga. 39
2.3.1. TT jest za trudny dla inteligentnych maszyn. 39
2.3.2. TT jest za mało restrykcyjny. 42
2.4. Twierdzenie Harraha w kontekście TT. 45

Rozdział 3. Test Turinga - perspektywa sędziego. 55

3.1. Próba formalnego ujęcia testu Turinga 58
3.1.1. TT jako gra. 59
3.1.2. Inferencyjna logika pytań i scenariusze erotetyczne. 61
3.1.3. Scenariusze erotetyczne a perspektywa sędziego w TT. 69

Rozdział 4. Test Thringa - inspirująca gra. 78

4.1. Wybrane propozycje alternatywne względem testu Turinga 78
4.1.1. Odwrócony test Turinga (Inverted TT) 78
4.1.2. Test lady Lovelace (Lovelace Test). 80
4.1.3. MIST - Minimum Intelligent Signal Test. 82
4.2. Praktyczna realizacja idei TT - systemy CAPTCHA. 84
4.2.1. Systemy CAPTCHA - charakterystyka. 84
4.2.2. Dlaczego warto konstruować CAPTCHA? 97

Aneks. Alan Mathison Thring (1912-1954) 99

Literatura. 105

Indeks. 116

Kategoria:

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content