Liberska, H. (2004). Perspektywy temporalne młodzieży. Wybrane uwarunkowania. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Informacje dodatkowe

Spis treści
Wprowadzenie

CZĘŚĆ I: PODSTAWY TEORETYCZNE PRACY

Rozdział I: Perspektywy temporalne w teorii psychologicznej

1. Perspektywa czasu według J. Nuttina
1.1. Perspektywa czasu a perspektywa przestrzeni
1.2. Znaki temporalne
1.3. Perspektywa czasu przyszłego
1.4. Operacjonalizacja perspektywy czasu
1.5. Perspektywa czasu globalna a perspektywa czasu specyficzna
1.6. Realizm perspektywy czasu
1.7. Struktura perspektywy czasu
1.8. Rola wymiaru temporalnego perspektywy
2. Orientacja ku przyszłości w ujęciu J.E. Nurmiego
2.1. Orientacja przyszłościowa jako system
2.2. Rozwój orientacji przyszłościowej
3. Temporalny model rozwoju człowieka według J. Trempały
3.1. Wymiary czasu
3.2. Źródła zmian rozwojowych w modelu temporalnym
3.3. Teoretyczny model kształtowania się orientacji przyszłościowej w ujęciu J. Trempały i L.E. Malmberga
4. Model perspektywy czasu według Z. Zaleskiego

Rozdział II. Uwarunkowania perspektyw temporalnych młodzieży

1. Podmiotowe uwarunkowania perspektyw temporalnych mlodzieży
2. Pozapodmiotowe uwarunkowania perspektyw w okresie dorastania
2.1. Uwarunkowania rodzinne kształtowania się perspektyw temporalnych mlodzieży
2.2. Pozarodzinne uwarunkowania perspektyw temporalnych mlodzieży

CZĘŚĆ II: BADANIA WŁASNE NAD PERSPEKTYWAMI TEMPORALNYMI MŁODZlEŻY

Rozdział III. Program badań własnych

l. Problemy pracy i hipotezy badawcze
2. Metodologia badań własnych
2.1. Osoby badane
2.2. Narzędzia badawcze i wskaźniki zmiennych
2.3. Przebieg badań
2.4. Zastosowane metody statystyczne

Rozdział IV. Zmiany rozwojowe perspektyw temporalnych młodzieży

1. Treść oczekiwań młodzieży i ich struktura temporalna
1.1. Analiza treści oczekiwań i ich lokalizacji temporalnej
1.2. Podsumowanie i dyskusja
2. Zmiany rozwojowe perspektyw temporalnych
2.1. Analiza wyników dotyczących zmian ważności oczekiwań i ich lokalizacji temporalnej w okresie dorastania
2.2. Podsumowanie i dyskusja
3. Zmiany rozwojowe realizmu perspektyw temporalnych
3.1. Analiza wyników dotyczących zmian rozwojowych realizmu perspektyw temporalnych
3.2. Podsumowanie i dyskusja
4. Wpływ uwarunkowań podmiotowych na perspektywy temporalne młodzieży
4.1. Analiza wyników badań perspektyw temporalnych i ich związku z poczuciem kontroli i poziomem rozwoju operacji umysłowych
4.2. Podsumowanie i dyskusja
5. Analiza wyników badań perspektyw temporalnych i ich związku z tożsamością
5.1. Podsumowanie i dyskusja

Rozdział V. Perspektywy temporalne a uwarunkowania rodzinne

1. Treść oczekiwań młodzieży i rodziców oraz ich struktura temporalna
2. Perspektywy temporalne młodzieży a jej ocena sukcesów i porażek rodzicielskich
3. Perspektywy temporalne młodzieży a status społeczny rodziców
4. Perspektywy temporalne młodzieży a atmosfera domu rodzinnego
5. Perspektywy temporalne a styl wychowania w rodzinie
6. Podsumowanie i dyskusja

Rozdział VI. Perspektywy temporalne a uwarunkowania edukacyjne

1. Struktura treściowa i temporalna perspektyw młodzieży a typ szkoły
2. Podsumowanie i dyskusja

Rozdział VII. Perspektywy temporalne a uwarunkowania społeczno-ekonomiczne

1. Wyniki badań nad formowaniem perspektyw temporalnych przez młodzież w warunkach transformacji systemowej.
1.1. Treść i hierarchia oczekiwań
1.2. Treść i hierarchia obaw dotyczących przyszłości
1.3. Rozciągłość perspektyw temporalnych w trzech etapach badań
1.4. Podstawy młodzieży wobec przyszłości w trzech etapach badań
2. Podsumowanie i dyskusja

Zakończenie
Aneksy
Bibliografia

Temporai perspectives of adolescents. Selected determinants (Summary)

Kategoria:

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content