Lewicka, M., Sęk, H. (red.). (2009). Andrzej Lewicki. Między humanistyką a przyrodoznawstwem – podstawowe zagadnienia psychologii a psychologii klinicznej w szczególności. Poznań: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.

Informacje dodatkowe

Kategoria:
Skip to content