Leszczyńska-Jasion, D., Łupkowski, P., Gajda, A., Chlebowski, Sz. (2021). Wędrówki po świecie symboli. Język, logika, matematyka. Tom dedykowany Jerzemu Pogonowskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin Dopiewo: Wydawnictwo Rys.

Informacje dodatkowe

Kategoria:
Skip to content