Krawulska-Ptaszyńska, A., Kaczan, R. (red.). (2002). Psychologia społeczna wobec współczesnych zjawisk i problemów. Poznań: Wydawnictwo Studenckiego Koła Naukowego Psychologii Społecznej.

Informacje dodatkowe

Kategoria:
Skip to content