Kleka, P. (2021). Trafność pomiaru w praktyce psychometrycznej. Badania empiryczne Poznań: Wydawnictwo Nauk Społecznych i Humanistycznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Informacje dodatkowe

Kategoria:
Skip to content