Klawiter, A. (red.). (2009). Formy aktywności umysłu, t. 2. Ujęcie kognitywistyczne. Ewolucja i złożone struktury poznawcze. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Informacje dodatkowe

Spis treści
CZĘŚĆ I. Ewolucyjne źródła dyspozycji poznawczych: mózgi, złożone środowiska, ewołuujące umiejętności.
Krzysztof Łastowski: Wprowadzenie.

Cecilia Heyes: Cztery drogi ewolucji poznawczej.
David F. Bjorklund,jesse M. Bering: Duże mózgi, powolny rozwój i zlożoność spoleczna: rozwojowe i ewolucyjne źródla poznania spolecznego.
Richard W. Byrne: Śledząc ewolucyjną ścieżkę poznania.
Tim Ingoid: Ewoluujące umiejętności.

CZĘŚĆ II. Poznanie społeczne: lustrzane neurony, automatyzmy a refleksje, rozpoznawanie umysłów.
Piotr Przybysz: Wprowadzenie.

Simon Baron-Cohen: Rozwój zdolności czytania innych umyslów: cztery etapy.
Vittorio Gallese: Ucieleśniona symulacja: od neuronów po doświadczenie fenomenologiczne.
Matthew D. Lieberman, Ruth Gaunt, Daniel T. Gilbert, Yaacow Trope: Odruchowość a refleksja: spoleczno-neurokognitywne podejście do wnioskowania atrybucyjnego....

CZĘŚĆ III. Język: przestrzenie mentalne, znaczenia zobrazowane, interpretacja pragmatyczna.
Joanna Szwabe: Wprowadzenie.

Gilles Fauconnier: Metodologia i uogólnienia.
Ronald Langacker: Dlaczego umysl jest niezbędny: konceptualizacja, gramatyka i semantyka językoznawcza.
Dan Sperber, Deirdre Wilson: Pragmatyka, modularność i czytanie w umyśle.

CZĘŚĆ IV. Najnowsze tendencje w kognitywistyce: podejmowanie decyzji, neuroetyka, neuroestetyka.
Maciej Blaszak, Piotr Przybysz: Wprowadzenie .

Paul W. Glimcher: Neurobiologia wzrokowo-sakadowego podejmowania decyzji.
William Casebeer, W. D. P. Churchland: Neuronalne mechanizmy poznania moralnego: wieloaspektowe podejście do oceny moralnej i podejmowania decyzji moralnych .
Semir Zeki: Neurologia wieloznaczności.

BIBLIOGRAFIA
INDEKS NAZWISK
INDEKS RZECZOWY

Kategoria:
Skip to content