Kaliszewska, K., Sakson-Obada, O., Zielona-Jenek, M., Zinczuk, J. (red.). (2004). Emocja – subiektywne doświadczenie czy zdarzenie interpersonalne? Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

Informacje dodatkowe

Spis treści
Joanna Zinczuk
Czy emocja może być nieświadoma? O relacjach pomiędzy doznaniowymi, ekspresyjnymi i fizjologicznymi aspektami emocji

Dominika Górska, Emilia Soroko
Poznawcze aspekty regulacji emocjonalnej

Olga Sakson-Obada
Izolacja od matki - izolacja od ciała. Utrata poczucia własnego ciała jako konsekwencja lęku powstałego w wyniku separacji.

Monika Zielona-Jenek
Między bólem a emocjonalnym odrętwieniem - uraz i zdrowienie dziecka wykorzystanego seksualnie

Katarzyna Kaliszewska
Emocjonalno-motywacyjne aspekty uprawiania sportów przestrzennych na przykładzie alpinizmu

Joanna Matejczuk
O relacyjnej naturze komunikacji interpersonalnej

Aleksandra Jasielska
Ekspresja emocji w dziełach sztuki oraz emocjonalna impresja odbiorcy w perspektywie psychologicznej

Jakub Isański
Aparat fotograficzny turysty jako środek jego izolacji od nieprzyjemnych wrażeń z podróży

Alicja Knast
Ekspresja emocji w muzyce instrumentalnej i ich ewokacja a dobór instrumentu

Piotr Podlipniak
Czy treści ekspresywne muzyki mają charakter konwencjonalny?

Maciej Czeremski
Rola emocji w królewskich rytuałach przejścia Zatoki Gwinejskiej

Agnieszka Tokarczuk-Różańska, Artur Różański
Strach w oczach archeologów. O emocjach w perspektywie badań archeologicznych

Agnieszka Tokarczuk-Różańska, Lidia Żuk
Twarzą w twarz z (martwym) Innym. O emocjonalnych spotkaniach/relacjach między Ja w teraźniejszości a Ja z przeszłości.

Noty o Autorach.

Kategoria:

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content