Kaczmarek, Ł., Słysz, A., Soroko, E. (red.). (2006). Od systemu terapeutycznego do interwencji. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Informacje dodatkowe

Spis treści
Wstęp

Lidia Cierpiałkowska
Efektywność psychoterapii w świetle badań w warunkach laboratoryjnych i naturalnych - szkoły psychoterapii i ich efektywność

Aleksandra Jaworska
Wiele teorii - jeden człowiek. W poszukiwaniu optymalnego modelu badania skuteczności psychoterapii

Łukasz Kaczmarek
Pozytywne emocje jako niespecyficzny czynnik wspomagający proces psychoterapii

Emilia Soroko
Terapeutyczna obecność metafory w relacji pacjent-terapeuta

Anna Słysz
Rysunek jako technika diagnostyczno-terapeutyczna

Barbara Jankowiak
Norma seksualna a terapia zaburzeń seksualnych

Hanna Kubiak
Koncepcje nadpobudliwości psychoruchowej u dzieci jako źródło celów i metod terapeutycznych w pracy z dziećmi nadpobudliwymi

Beata Patrzykąt-Owczarek
Metoda Ruchu Rozwijającego (MRR) w terapii dzieci z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności intelektualnej

Karolina Rzesoś
Interwencja w kryzysie - z doświadczeń ośrodka interwencji kryzysowej dla ofiar przemocy

Kategoria:
Skip to content