Kaczmarek, Ł., Sęk, H. (red.). (2004). W stronę psychologii pozytywnej. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

Informacje dodatkowe

Spis treści
Łukasz Kaczmarek, Helena Sęk
Wprowadzenie. Psychologia pozytywna a współczesne badania psychologiczne

Część l
Psychologia pozytywna: analizy na poziomie indywidualnym

Łukasz Kaczmarek
Wpływ aktywności twórczej na poziom afektu pozytywnego w kontekście problematyki radzenia sobie ze stresem

Anna Słysz
Refleksyjność, proaktywne radzenie sobie ze stresem życiowym a zdrowie

Mateusz Głowacki
Jak można pomóc swojemu DNA? Czyli genetyczne i środowiskowe podstawy pięcioczynnikowego modelu osobowości

Marek Lekki
Pozytywna i negatywna postawa religijna: zyski i koszty - osobowościowe korelaty religijności

Natasza Kosakowska, Monika Czarnecka
Lustereczko powiedz przecie. Spostrzeganie atrakcyjności fizycznej przez nastolatków, trzydziestolatków i sześćdziesięciolatków

Część II.
Psychologia pozytywna: analizy na poziomie społecznym

Małgorzata Gamian, Weronika Przyłucka, Katarzyna Rodak, Agata Surowiec
Technika "uwikłania w dialog" a uległość wobec autorytetu

Tomasz Grzyb
Huśtawka emocjonalna jako technika manipulacyjna stosowana bez obecności fizycznego kontaktu

Mario Gollwitzer
Polacy i Niemcy na drodze do nowej Europy - różnice w statusie, względna prototypowość i postawy międzygrupowe wśród Polaków i Niemców

Kategoria:

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content