Kaczmarek, Ł.D. (2016). Pozytywne interwencje psychologiczne. Dobrostan a zachowania intencjonalne. Poznań: Zysk i S-ka.

Informacje dodatkowe

Spis treści
Spis treści
Wprowadzenie | 11

Rozdział 1. Psychologia pozytywna
1.1. Wprowadzenie | 17
1.2. Czym jest psychologia pozytywna? | 17
1.3. Pełne zdrowie psychiczne | 25
1.4. Psychologia pozytywna w Polsce | 29
1.5. Prekursorzy psychologii pozytywnej w Polsce | 31
1.6. Co nowego jest w psychologii pozytywnej — realizacja założeń | 37
1.7. Czym są pozytywne interwencje psychologiczne? | 42
1.7.1. Uzasadnienie teoretyczne i empiryczne | 43
1.7.2. Odniesienie wprost do psychologii pozytywnej | 44
1.7.3. Promocja szczęścia a redukcja cierpienia | 46
1.7.4. Aktywności a interwencje | 48
1.8. Wnioski | 49

Rozdział 2. Konceptualizacja szczęścia
2.1. Wprowadzenie | 51
2.2. Perspektywa filozoficzna | 54
2.3. Dobrostan subiektywny | 58
2.4. Dobrostan psychologiczny | 61
2.5. Dobrostan społeczny | 62
2.6. Dobrostan eudajmonistyczny | 64
2.7. Prosperowanie socjopsychologiczne | 66
2.8. Szczęście autentyczne i model PERMA | 67
2.9. Cebulowa teoria szczęścia | 72
2.10. Szczęście obiektywne | 74
2.11. Wnioski | 76

8 · POZYTYWNE INTERWENCJE PSYCHOLOGICZNE

Rozdział 3. Aktywność intencjonalna a szczęście
3.1. Wprowadzenie | 79
3.2. Czynniki genetyczne | 80
3.3. Pozytywne okoliczności i wydarzenia życiowe | 83
3.4. Aktywność intencjonalna | 87
3.5. Siły charakteru | 91
3.6. Model pozytywnych aktywności | 98
3.7. Model prewencji adaptacji hedonistycznej | 99
3.8. Model pozytywnych interwencji a regulacja emocji | 104
3.9. Model zachowania planowanego | 109
3.10. Wnioski | 115

Rozdział 4. Składniki aktywne pozytywnych interwencji
4.1. Wprowadzenie | 117
4.2. Pogłębianie pozytywnych doświadczeń | 120
4.3. Kapitalizacja pozytywnych emocji | 124
4.4. Optymizm | 128
4.5. Życzliwość | 134
4.6. Wdzięczność | 139
4.7. Wybaczenie | 150
4.8. Angażowanie sił sygnaturowych | 154
4.9. Wnioski | 159

Rozdział 5. Skuteczność i efektywność pozytywnych interwencji
5.1. Wprowadzenie | 163
5.2. Skuteczność pozytywnych interwencji | 164
5.3. Efektywność pozytywnych interwencji | 167
5.4. Metody docierania z interwencją do odbiorców | 171
5.5. Wnioski | 177

Rozdział 6. Czy szczęście powinno być promowane?
6.1. Wprowadzenie | 181
6.2. Szczęście jako cel i środek | 181
6.3. Nadmierne wartościowanie szczęścia | 185
6.4. Zbyt szybka dynamika wzrostu | 186
6.5. Przeciążenie wyborem i maksymalizm decyzyjny | 188
6.6. Uporczywość pozytywnych emocji | 192
6.7. Rola państwa w kształtowaniu szczęścia obywateli | 193
6.8. Wnioski | 195

Rozdział 7. Badania własne: źródła motywacji do podejmowania pozytywnych interwencji psychologicznych
7.1. Wprowadzenie | 197
7.2. Intencja realizacji pozytywnych interwencji i jej uwarunkowania | 198
7.3. Postawy, subiektywne normy i spostrzegana kontrola a pozytywne interwencje | 205
7.4. Wpływ wsparcia informacyjnego na inicjowanie
pozytywnych interwencji | 211
7.5. Różnice motywacyjne w zależności od rodzaju interwencji | 214
7.6. Wnioski | 218

Rozdział 8. Perspektywy rozwoju pozytywnych interwencji
8.1. Wprowadzenie | 219
8.2. Poszukiwanie nowych interwencji | 219
8.3. Lepszy pomiar efektów interwencji | 226
8.4. Koncentracja na efektywności | 229

10 · POZYTYWNE INTERWENCJE PSYCHOLOGICZNE

8.5. Odkrywanie ciemnej strony pozytywnych interwencji | 231
8.6. Wnioski | 233

Podziękowania | 235
Streszczenie | 237
Abstract | 243
Bibliografia | 247

Załączniki
Załącznik A | 289
Załącznik B | 291
Załącznik C | 292
Załącznik D | 299

Kategoria:
Skip to content