Jasielska, A., Maksymiuk, R.A. (2010). Dorośli reklamują, dzieci kupują. Kindermarketing i psychologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Informacje dodatkowe

Spis treści
WPROWADZENIE.9

ROZDZIAŁ 1
ŚWIAT WOKÓŁ NAS, CZYLI O WARUNKACH, W JAKICH ŻYJEMY. 14
1.1. Nowe technologie i nowe media 14
1.2. Zmiany na rynku zabawek 17
1.3. Rola dorosłych. 19

ROZDZIAŁ 2
MŁODY RYNEK, CZYLI O POTENCJALE KONSUMENCKIM DZIECI I MŁODZIEŻY 23
2.1. Rynek pierwotny. 24
2.2. Rynek wpływowy 26
2.3. Rynek przyszły. 28

ROZDZIAŁ 3
ROZWÓJ KONSUMENTÓW, CZYLI O ZMIANACH POSTĘPUJĄCYCH Z WIEKIEM 30
3.1. Prawidłowości rozwoju dzieci. 32
3.2. Rozwój współczesnych nastolatków. 36

ROZDZIAŁ 4
SOCJALIZACJA KONSUMENTA, CZYLI SKĄD DZIECI WIEDZĄ, JAK ROBIĆ ZAKUPY. 41
4.1. Wpływ rodziny. 44
4.2. Rola rówieśników 49
4.3. Oddziaływania mass mediów 53
4.4. Rodzice, rówieśnicy, media i. - zasada synergii 58

ROZDZIAŁ 5
REKLAMA I INNE DZIAŁANIA PROMOCYJNE, CZYLI JAK MARKETERZY WPLYWAJĄ NA KONSUMENTA. 60
5.1. Podstawy marketingu mix. 60
5.2. Strategie wykorzystywane w marketingu młodzieżowym 63
5.2.1. Marketing szeptany. 65
5.2.2. Peer-to-peer promotions. '. 66
5.2.3. Marketing wirusowy. 67
5.2.4. Trendsetting. 68
5.2.5. Kluby nastolatków. 70
5.2.6. Wirtualne społeczności 70
5.2.7. Reklamorozrywka. 72
5.2.8. Produet placement w filmach i grach komputerowych 74
5.2.9. Marketing zintegrowany i sieciowy. 76
5.3. Etyczny marketing - edukacja i zaangażowanie społeczne 77

ROZDZIAŁ 6
REKLAMA DLA MŁODYCH KONSUMENTÓW, CZYLI OTWORZENIU REKLAM I ICH ODBIORZE PRZEZ NAJMLODSZYCH. 79
6.1. Dzieci jako odbiorcy reklam. 80
6.2. Młodzież jako odbiorcy reklam 83
6.3. Dzieci W reklamie 83

ROZDZIAŁ 7
SPOLECZNE ODDZlAŁYWANIE REKLAMY, CZYLI O WPLYWIE NIEZAMIERZONYM 91
7.1. Pozytywne niezamierzone oddziaływanie reklamy 94
7.1.1. Dostarczanie rozrywki. 94
7.1.2. Wspieranie twórczości. 95
7.1.3. Inspiracja folkloru dziecięcego. 96
7.1.4. Edukacja konsumencka i nie tylko 98
7.1.5. Promowanie zdrowego stylu życia 99
7.1.6. Rozumienie zachowań i norm społecznych 100
7.1.7. Źródło wartości estetycznych. 101
7.2. Negatywne niezamierzone oddziaływanie reklamy 102
7.2.1. Postawa materialistyczna. 104
7.2.2. Prokonsumpcyjny model życia 104
7.2.3. Konflikt z rodzzicami. 105
7.2.4. Zagrożenie samooceny. 106
7.2.5. Niezdrowe nawyki żywieniowe 107
7.2.6. Poczucie bycia oszukanym 108
7.2.7. Deprecjacjajęzyka 109
7.2.8. Utrwalanie stereotypów. II O
7.2.9. Pozytywny stosunek wobec tytoniu i alkoholu 111
7.2.10. Modelowanie zachowań antysocjalnych. 111
7.2.11. Wzorce zachowań autodestruktywnych. 113

ROZDZIAŁ 8
Co I KOMU WOLNO, CZYLI O ZASADACH DZlAŁALNOŚCI REKLAMOWEJ. 115
8.1. Marketerzy. ll8
8.2. Organizacje rządowe i pożytku publicznego. 119
8.3. Środowisko szkolne. 121
8.4. Rodzice i opiekunowie. 124

ROZDZIAŁ 9
INTERWENCJA, CZYLI CO JESZCZE MOŻNA ZROBIĆ. l27
9.1. Prawo. 128
9.2. Branża. 128
9.3. Społeczeństwo 129
9.4. Szkoła. 131
9.5. Rodzina. 131

ZAKOŃCZENIE 140
SŁOWNICZEK 141
LITERATURA 144
ZAŁĄCZNIKI 158

Kategoria:

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content