Izdebska, A. Rewiktymizacja. (2021). Powtarzanie się przemocy seksualnej w życiu osób z doświadczeniem wykorzystania seksualnego w dzieciństwie. WPiK Open Access: Wydawnictwo rys.

Informacje dodatkowe

Kategorie: ,

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content