Hulewska, A., Jasielska, A., Ziarko, M. (red.). (2002). Interdyscyplinarne studia nad płcią. Od polaryzacji płciowej ku depolaryzacji rodzajowej. Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.

Informacje dodatkowe

Kategoria:
Skip to content