Hornowska, E. (2004). Skale Inteligencji dla dorosłych Davida Wechslera WAIS-R oraz WAIS-III. Poznań: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Informacje dodatkowe

Spis treści
Wstęp

CZĘŚĆ I. WYBRANE PROBLEMY ZWIĄZANE Z DIAGNOZĄ MOŻLIWOŚCI INTELEKTUALNYCH

Rozdział 1.
Kontrowersje wokół pomiaru inteligencji

Rozdział 2.
Problemy psychologiczne i społeczne związane z testowym badaniem poziomu inteligencji

CZĘŚĆ II. SKALE INTELIGENCJI JAKO NARZĘDZIE PSYCHOMETRYCZNE

Rozdział 3.
Skale Inteligencji Davida Wechslera dla dorosłych

3.1. Koncepcja Skali Inteligencji
3.2. Dewiacyjny iloraz inteligencji
3.3. Od W-B-I do WAIS i WAIS-R
3.4. Polskie adaptacje Skali Inteligencji

Rozdział 4.
SkalaWAIS-III

4.1. Skala WAIS-III na tle WAIS-R
4.2. Nowe testy Skali WAIS-III i sposób prezentacji wyników Skali

Rozdział 5.
Własności psychometryczne Skal Inteligencji

5.1. Rzetelność Skal
5.2. Trafność Skal
5.3. Analizy czynnikowe

Rozdział 6.
Charakterystyka poszczególnych testów Skali WAIS-R oraz polska adaptacja kulturowa

6.1. Wiadomości
6.2. Powtarzanie Cyfr
6.3. Słownik
6.4. Arytmetyka
6.5. Rozumienie
6.6. Podobieństwa
6.7. Braki w Obrazkach
6.8. Porządkowanie Obrazków
6.9. Klocki
6.10. Układanki
6.11. Symbole Cyfr
6.12. Podsumowanie

CZĘŚĆ III. MOŻLIWOSCI DIAGNOSTYCZNE SKAL INTELIGENCJI

Rozdział 7.
Interpretacja psychometryczna wyników Skali Inteligencji

7.1. Skala wyników przeliczonych
7.2. Klasyfikacja wartości ilorazów inteligencji
7.3. Standardowy błąd pomiaru i jego wykorzystanie w interpretacji wyników
7.4. Interpretacja profilowa wyników

Rozdział 8.
Skala Inteligencji w świetle wybranych teorii inteligencji

8.1. Koncepcja inteligencji Davida Wechslera
8.2. Teoria czynnika ogólnego g Charlesa Spearmana
8.3. Teoria Raymonda B. Cattella i Johna Homa
8.4. Model struktury intelektu Joya Paula Guilforda
8.5. Klasyfikacja A.Bannatyne'a

Rozdział 9.
Wykorzystanie Skali WAIS-R i WAIS-III w diagnozie klinicznej

9.1. Trudności w uczeniu się
9.2. Nadpobudliwość psychoruchowa z zaburzeniami uwagi
9.3. Upośledzenie umysłowe
9.4. Organiczne uszkodzenie mózgu
9.5. Obniżanie się poziomu inteligencji wraz z wiekiem
9.6. Choroba Alzheimera
9.7. Schizofrenia

Literatura

Kategoria:

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content