Hornowska, E. (2003). Temperamentalne uwarunkowania zachowania. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

Informacje dodatkowe

Spis treści
Wstęp 5
1. Psychobiologiczna koncepcja osobowości R.C. Cloningera 7
2. Kwestionariusz TCI (Temperament and Character Inventory) 14
3. Adaptacja kwestionariusza. 35
4. Próba polska. 1 38
4.1. Charakterystyka rozkładu wyników kwestionariusza TCI 39
4.2. Zmienność wymiarów temperamentu związana z wiekiem i płcią (Marzenna
Zakrzewska) 40
5.Psychometryczne własności TCI 50
5.1. Rzetelność pomiaru jako zgodność wewnętrzna (Marzenna Zakrzewska) 50
5.2. Rzetelność pomiaru jako stabilność czasowa 53
6. Trafność pomiaru kwestionariuszem TCI 56
6.1. Struktura czynnikowa kwestionariusza TCI (Marzenna Zakrzewska) 56
6.1.1. Struktura czynnikowa skal temperamentalnych 63
6.1.2. Struktura czynnikowa skal charakteru 66
6.2 Związki z wymiarami temperamentu (Regulacyjną Teorią Temperamentu Strelaua,
teorią Pawłowa oraz teorią Bussa i Plomina) 67
6.3. Związki z wymiarami osobowości (teorią PEN H. Eysencka oraz Modelem Wielkiej
Piątki w ujęciu Costy i McCrae) 80
6.4. Związki z właściwościami intelektualnymi jednostki 88
6.5. Związki z funkcjonowaniem emocjonalnym jednostki 95
6.6. Związki z funkcjonowaniem zawodowym i pozazawodowym jednostki 98
6.7. Związki ze stanem zdrowia jednostki 102
6.7.1. Wymiary temperamentu a choroba afektywna dwubiegunowa 102
6.7.2. Temperamenta uzależnienia 110
6.7.2.1. Ryzyko uzależnienia od alkoholu 112
6.7.2.2. Ryzyko uzależnienia od narkotyków 120
6.7.2.3. Ryzyko uzależnienia od Internetu 128
7. Wyniki badań genetycznych Joanna HauseI; Filip Rybakowski, Jerzy Samochowiec,
Piotr Czerski) 136
Zakończenie 150
Literatura 151
Kategoria:
Skip to content