Hornowska, E. (1999). Stronniczość testów psychologicznych: problemy – kierunki – kontrowersje. Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.

Informacje dodatkowe

Kategoria:
Skip to content