Chirkowska-Smolak, T. (red.). (2004). Człowiek w społecznej przestrzeni bezrobocia. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Informacje dodatkowe

Spis treści
Przedmowa

Psychologiczne aspekty funkcjonowania człowieka w sytuacji braku pracy
(Zofia Ratajczak)

Poszukiwanie pracy
(Teresa Chirkowska-Smolak)

Typologia zachowań zaradczych w sytuacji utraty pracy
(Bożena Makselon- -Kowalska)

Osobista odpowiedzialność za znalezienie pracy - klucz do sukcesu na rynku pracy
(Sylwiusz Retowski)

Radzenie sobie z brakiem pracy: różne oblicza wsparcia
(Agata Chudzicka)

Różnice w doświadczaniu braku pracy
(Romuald Derbis)

Oczekiwanie rezultatów własnej skuteczności jako regulator zachowań zaradczych w sytuacji utraty pracy
(Agnieszka Wilczyńska-Kwiatek)

Psychologiczne skutki długotrwałego bezrobocia
(Peter Warr)

Pomoc psychologiczna dla bezrobotnych - uwarunkowania i formy
(Teresa Chirkowska-Smolak, Agnieszka Wilczyńska-Kwiatek, Agata Chudzicka)

Kategoria:

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content