Harwas-Napierała, B., Tyszka, J. (red.). (2010). Maria Tyszkowa. Rozwój jednostki w cyklu życia: teoria i metodologia badań. Poznań: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.

Informacje dodatkowe

Spis treści
NOTA REDAKCYJNA..................................................... 8

WSTĘP

Profesor Maria Tyszkowa, życie i działalność naukowa (Barbara Harwas-Napierała, Juliusz Tyszka) .. 9

MARIA TYSZKOWA

Rozwój psychiczny jednostki jako proces strukturacji i restrukturacji doświadczenia...................... 44

Rodzina, doświadczenie i rozwój jednostki. Paradygmat teoretyczny badań...................................... 79

Dziadkowie i wnuki: charakterystyka stosunków wzajemnych 113

Baśń i jej recepcja z punktu widzenia psychologii rozwojowej 139

Kultura symboliczna, wartości i rozwój jednostki..... 158

Metodologiczne problemy badań nad odbiorem sztuki przez dzieci 183

NOTA BIBLIOGRAFICZNA 211

Kategoria:

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content