Harwas-Napierała, B. (2012). Dorosłość jako spełnienie Kraków: Wydawnictwo Libron.

Informacje dodatkowe

Spis treści
WPROWADZENIE 9

ROZDZIAŁ I
WYBRANE ASPEKTY PROBLEMATYKI ROZWOJU PSYCHICZNEGO W OKRESIE DOROSŁOŚCI 13

1. Dorosłość jako znaczący etap w cyklu życia człowieka 13
2. Kryteria i specyfika rozwoju psychicznego w okresie dorosłości 17
2.1. Pojęcie zmiany rozwojowej 17
2.2. Modele rozwoju 19
3. Istotne podejścia w wyjaśnianiu rozwoju psychicznego 26
3.1. Ogólne kierunki poszukiwań 26
3.2. Proces rozwoju w wybranych koncepcjach psychologicznych 32

ROZDZIAŁ II
ISTOTNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU W DOROSŁOŚCI Z PERSPEKTYWY FAZ WCZEŚNIEJSZYCH 39

1. Wzorce i przebieg procesów przywiązaniowych w dzieciństwie a realizowanie zadań rozwojowych w okresie dorosłości 41
2. Postawy rodzicielskie i ich związek z wypełnianiem zadań rozwojowych przez dorosłe dzieci 49
3. Rodzicielskie wzory pełnienia ról społecznych w funkcjonowaniu dorosłych dzieci 52

ROZDZIAŁ III
SPECYFIKA ROZWOJU PSYCHICZNEGO NA RÓŻNYCH ETAPACH DOROSŁOŚCI 55

1. Wczesna dorosłość. Między intymnością a osamotnieniem 56
2. Średnia dorosłość. Między generatywnością a stagnacją 65
3. Późna dorosłość. Między integracją ego a rozpaczą 71

ROZDZIAŁ IV
ISTOTNE DETERMINANTY POMYŚLNEGO ROZWOJU W DOROSŁOŚCI

1. Dojrzałość osobowa jako czynnik warunkujący wypełnienie zadań rozwojowych w okresie dorosłości
2. Tożsamość i jej znaczenie rozwojowe
2.1. Podstawy kształtowania się tożsamości
2.3. Współczesne źródła zagrożeń rozwoju tożsamości w rodzinie i poza rodziną

ROZDZIAŁ V
DOROSŁOŚĆ A WSPÓŁCZESNOŚĆ

1. Specyfika pełnienia ról człowieka dorosłego. Ustalenia ogólne
2. Zagrożenia rozwoju na różnych etapach dorosłości
3. Kierunki profilaktyki zagrożeń rozwoju

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

BIBLIOGRAFIA

SUMMARY

Kategoria:
Skip to content