Harwas-Napierała, B. (2006). Komunikacja interpersonalna w rodzinie. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Informacje dodatkowe

Spis treści

Wprowadzenie

Część I
TEORETYCZNE PODSTAWY I UWARUNKOWANIA KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ W RODZINIE

Rozdział 1. Komunikacja interpersonalna w rodzinie na tle różnych sposobów ujmowania komunikacji
1.1. Specyfika komunikacji w rodzinie ujmowanej jako system
1.2. Modele komunikacji
1.3. Wzory i style komunikacji
1.4. Kody językowe jako forma komunikacji w rodzinie

Rozdział 2. Istotne uwarunkowania komunikacji interpersonalnej w rodzinie
2.1. Uwarunkowania podmiotowe
2.2. Uwarunkowania poza podmiotowe i procesy leżące u ich podstaw

Część II
ROZWOJOWE ASPEKTY KOMUNIKACJI RODZINNEJ

Rozdział 3. Komunikacja w podsystemie małżeńskim
3.1. Pojęcie komunikacji małżeńskiej
3.2. Istotne ustalenia ogólne
3.3. Rozwojowe zmiany w komunikacji małżeńskiej

Rozdział 4. Komunikacja interpersonalna w podsystemie rodzicielskim
4.1. Okres prenatalny
4.2. Okres wczesnego i średniego dzieciństwa
4.3. Okres dorastania

Rozdział 5. Komunikacja między rodzeństwem
5.1. Pojęcie relacji z rodzeństwem
5.2. Zmiany rozwojowe komunikacji z rodzeństwem

Część III
TERAPIA I PROFILAKTYKA ZABURZEŃ RODZINNEJ KOMUNIKACJI

Rozdział 6. Typowe zakłócenia komunikacji w rodzinie
6.1. Bariery komunikacyjne
6.2. Istotne wzory dysfunkcyjnego komunikowania się
6.3. Niewłaściwe strategie rozwiązywania konfliktów
6.4. Strategie manipulacyjne

Rozdział 7. Kształtowanie prawidłowej komunikacji w rodzinie
7.1. Podstawy diagnozy komunikacji rodzinnej
7.2. Warunki kształtowania prawidłowej komunikacji
7.3. Podstawy profilaktyki zaburzeń komunikacji

Uwagi końcowe
Bibliografia
Interpersonal communication in the family (Summary)

Kategoria:
Skip to content