Groth, J., Topolewska, A. (2017). Współczesne zastosowania psychoanalizy. Perspektywa postkleinowska. Warszawa: Instytut Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal.

Informacje dodatkowe

Kategoria:
Skip to content