Górska, D. (2006). Uwarunkowania dysregulacji emocjonalnej u osób z zaburzeniem osobowości borderline. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

Informacje dodatkowe

Spis treści
Wstęp.
l. Psychologiczne koncepcje zaburzenia osobowości borderline.
1.1. Wprowadzenie.
1.2. Model medyczny.
1.3. Współczesne koncepcje psychoanalityczne.
1.3.1. Modele opisowe. 1.3.2. Modele konfliktu.
1.3.2.1. Kernberga koncepcja organizacji osobowości borderline.
1.3.2.2. Inne koncepcje oparte na modelu konfliktu.
1.3.3. Modele deficytu.
1.3.3.1. Zaburzenie osobowości borderline a wewnętrzne reprezentacje self i innych.
1.3.3.2. Inne koncepcje oparte na modelu deficytu.
1.4. Koncepcje behawioralno-poznawcze i biospołeczne.
1.4.1. Poznawczo-informacyjne koncepcje zaburzenia osobowości borderline.
1.4.2. Biospołeczna teoria zaburzenia osobowości borderline M. Linehan.
1.5. Podsumowanie.

2. Od regulacji do dysregulacji emocjonalnej.
2.1. Wprowadzenie.
2.2. Natura regulacji emocjonalnej.
2.2.1. Aspekty i poziomy regulacji emocjonalnej.
2.3. Regulacja procesualna i strukturalna.
2.3.1. Procesualne ujęcia regulacji emocji.
2.3.2. Strukturalne ujęcia regulacji emocji.
2.3.2.1. Model trzech poziomów regulacji emocji.
2.3.2.2. Model strukturalny regulacji emocje - poznanie.
2.3.2.3. Dwusystemowy model regulacji emocji.
2.3.2.4. Reprezentacja emocji jako struktura regulacyjna.
2.4. Kontekstowe kryteria regulacji. Regulacja a dysregulacja emocjonalna.
2.5. Postaci regulacji emocji.
2.5.1. Koncepcja kontroli ego.
2.5.2. Dwudymensjonalny model regulacji emocji.
2.5.3. Style regulacji emocji.
2.5.4. Postaci regulacji emocji a struktury regulacyjne.
2.6. Uwarunkowania dysregulacji emocjonalnej.
2.6.1. Środowiskowe uwarunkowania dysregulacji emocjonalnej.
2.6.2. Temperamentalne uwarunkowania dysregulacji emocjonalnej.
2.6.3. Dopasowanie czynników temperamentalnych i środowiskowych jako uwarunkowanie dysregulacji emocjonalnej.
2.7. Podsumowanie.

3. Uwarunkowania dysregulacji emocjonalnej u osób z zaburzeniem osobowości borderline. Problem badawczy i hipotezy.
3.1. Wprowadzenie.
3.2. Cel badań.
3.3. Model teoretyczny.
3.4. Zmienne i ich definicje.
3.5. Szczegółowe pytania i hipotezy badawcze.
3.6. Operacjonalizacja zmiennych.
3.6.1. Kwestionariusz Zaburzenia Osobowości Borderline .
3.6.2. Metoda do badania i szacowania poziomu i postaci dysregulacji.
3.6.3. Metoda do badania temperamentu - FCZ - KT Strelaua .
3.6.4. Metoda do badania unieważniania emocji w rodzinach generacyjnych.
3.6.5. Metoda do badania i szacowania reprezentacji emocji.
3.7. Procedura badania.
3.8. Charakterystyka osób badanych.

4. Uwarunkowania dysregulacji emocjonalnej u osób z zaburzeniem osobowości borderline. Prezentacja wyników badań.
4.1. Wprowadzenie.
4.2. Weryfikacja hipotez w ramach modelu czynników modyfikujących dysregulację emocjonalną.
4.2.1. Poziom dysregulacji emocjonalnej. Analiza porównawcza grup.
4.2.1.1. Aspekty dysregulacji emocjonalnej.
4.2.1.2. Poprawność rozpoznania kontekstu emocjonalnego.
4.2.1.3. Wskaźniki dodatkowe.
4.2.2. Dwie postaci dysregulacji emocjonalnej.
4.2.3. Czynniki modyfikujące poziom dysregulacji emocjonalnej.
4.2.3.1. Wskaźnik - aspekty dysregulacji emocjonalnej.
4.2.3.2. Wskaźnik - poprawność rozpoznania kontekstu afektywnego sytuacji.
4.3. Weryfikacja hipotez w ramach modelu czynników warunkujących dysregulację emocjonalną.
4.3.1. Analiza porównawcza grup pod względem czynników warunkujących poziom dysregulacji emocjonalnej.
4.3.1.1. Poziom cech i konfiguracje temperamentalne w grupach osób zdrowych i osób z zaburzeniem borderline.
4.3.1.2. Poziom unieważniania emocji w rodzinach generacyjnych osób zdrowych i osób z zaburzeniem osobowości borderline .
4.3.1.3. Werbalne reprezentacje emocji w grupach osób zdrowych i osób z zaburzeniem osobowości borderline.
4.3.2. Uwarunkowania dysregulacji emocjonalnej.
4.3.2.1. Cechy i konfiguracje temperamentu a poziom i postać dysregulacji emocjonalnej.
4.3.2.2. Unieważnianie emocji w rodzinie a poziom dysregulacji emocjonalnej.
4.3.2.3. Werbalne reprezentacje emocji a dysregulacja emocjonalna.
4.3.3. Uwarunkowania zaburzenia osobowości borderline.
4.3.3.1. Cechy temperamentu i ich konfiguracje a poziom zaburzenia osobowości borderline .
4.3.3.2. Unieważnianie emocji w rodzinach pochodzenia a poziom zaburzenia osobowości borderline .
4.3.3.3. Werbalne reprezentacje emocji a poziom zaburzenia osobowości borderline .
4.4. Całościowa analiza danych.

5. Podsumowanie i dyskusja.
Literatura.

Kategoria:
Skip to content