Głowacka, M.D., Mojs, E. (red.). (2007). Zdrowie społeczne. Edukacja. Zarządzanie. Poznań: Wydwanictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania.

Informacje dodatkowe

Spis treści
Od Redakcji

Część ogólna

Józef Skrzypczak
System ochrony zdrowia w Polsce wobec wyzwań społeczeństwa wiedzy

Maria Danuta Głowacka, Agnieszka Majchrowska, Piotr Czajka
Perspektywa systemu zdrowotnego rozpoznającego potrzeby przyszłych generacji

Piotr Stępniak
Etyczne dylematy zarządzania zdrowiem a proces prizonizacji

Ewa Mojs
Zdrowie społeczne a bieg życia człowieka

Edukacja

Michał Ziarko
Zachowania zdrowotne i ich uwarunkowania we wczesnej, średniej i późnej dorosłości

Jowita Wycisk, Monika Matecka
Dobrostan psychiczny w kontekście płci i rodzaju

Jolanta Twardowska-Rajewska
Problemy osób w okresie wczesnej starości

Ewa Mojs, Maria Danuta Głowacka, Jolanta Sielska
Psychologiczne determinanty zachowań zdrowotnych kobiet

Agnieszka Rosińska
Profilaktyka uzależnień wśród młodzieży - od diagnozy problemu do modelu działania

Ewa Gajewska, Ewa Mojs, Włodzimierz Samborski
Społeczne aspekty a problemy zdrowotne występujące u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym

Barbara Steinborn, Marcin Żarowski
Bezsenność - rola edukacji zdrowotnej w procesie terapii

Zarządzanie

Henryk Mruk, Agnieszka Olsztyńska
Placówki medyczne jako organizacje uczące się

Alicja Głowacka-Rębała, Agnieszka Majchrowska, Piotr Czajka
Determinanty skutecznego komunikowania się w organizacji

Kazimierz Dobrzański
Menedżer i jego rola w funkcjonowaniu organizacji opieki zdrowotnej

Maria Danuta Głowacka
Zarządzanie kompetencjami menedżerów ochrony zdrowia

Henryk Mruk, Aleksandra Kopczyńska
Wydatki na ochronę zdrowia w Polsce i na świecie

Andrzej Klamerek, Jan Nowomiejski
Menedżerska analiza działalności jednostki gospodarującej

Andrzej Klamerek
Zasoby rzeczowe jednostek medycznych w ocenie menedżera finansowego

Kategoria:
Skip to content