Frydrychowicz, S. (2009). Komunikacja interpersonalna w zarządzaniu. Poznań: Wydawnictwo Forum Naukowe.

Informacje dodatkowe

Spis treści
Rozdział I
Rola komunikacji interpersonalnej w zarządzaniu. 13

1. Koordynacja i wywieranie wpływu a komunikacja interpersonalna. 14
2. Miejsce komunikacji interpersonalnej w zarządzaniu organizacja. 17
3. Rola i funkcje komunikacji interpersonalnej w zarządzaniu. 19
Podsumowanie. 27

Rozdział II
Podstawy komunikacji interpersonalnej a zarządzanie. 29

1. Interakcja - komunikacja - kontakt. 29
2. Wymiary komunikacji interpersonalnej . 39
3. Modele i sposoby komunikowania się. 45
a) Jednostronny model komunikacji. 45
b) Dwustronny (interakcyjny) model komunikacji. 49
c) Trójstronny (relacyjny) model komunikacji. 53
Podsumowanie. 55

Rozdział III
Proces nawiązywania kontaktu. 57

I. Struktura procesu nawiązywania kontaktu. 57
Faza A. Nawiązywanie kontaktu. 60
Faza B. Przechodzenie do bliższego kontaktu i bycie w bliższym kontakcie. 64
Faza C. Przechodzenie do bliskiego kontaktu i bycie w bliskim kontakcie 68
Podsumowanie. 72

Rozdział IV
Kompetencje komunikacyjne menedżera. 75

1. Sytuacja komunikacji interpersonalnej - implikacje dla menedżera. 75
a) Pojęcie sytuacji. Implikacje dla sytuacji komunikacyjnej. 76
b) Sytuacja komunikacji interpersonalnej i jej elementy. 82
c) Wpływ sytuacji komunikacyjnej na przebieg procesu komunikacji interpersonalnej między menedżerem a pracownikiem. 85
2. Charakterystyka pojęcia kompetencji komunikacyjnej.
a) Kompetencja. Kompetencja językowa a kompetencja komunikacyjna.
b) Sposoby ujmowania kompetencji komunikacyjnej.
3. Kompetencja komunikacyjna jako podstawa efektywnej komunikacji interpersonalnej.
4. Kompetencja komunikacyjna - ujęcie własne.
5. Kompetencje komunikacyjne menedżera i ich składowe.
Podsumowanie.

Rozdział V
Uważne spostrzeganie, słuchanie i udzielanie informacji zwrotnych w procesie komunikacji interpersonalnej i w zarządzaniu.

I. Uważne spostrzeganie a komunikacja interpersonalna i zarządzanie.
a) Teoria asocjacjonistyczna.
b) Postaciowe teorie spostrzegania.
c) Koncepcja kategorialnego spostrzegania według J. S. Brunera.
2. Spostrzeganie innych i jego wpływ na komunikacją interpersonalną i zarządzanie.
3. Uważne słuchanie.
4. Odbieranie i udzielanie informacji zwrotnych w komunikacji interpersonalnej i zarządzaniu.
Podsumowanie.

Rozdział VI
Komunikacja niewerbalna i werbalna w zarządzaniu. 141

I. Prawidłowości komunikacji niewerbalnej. 142
2. Rodzaje komunikatów niewerbalnych. 145
a) Mimika. 145
b) Źrenice, kontakt wzrokowy i spoglądanie. 146
c) Gesty i ruchy ciała. 147
d) Dotyk. 148
e) Pozycja ciała. 148
f) Wygląd. 149
g) Usytuowanie przestrzenne. 149
h) Dystans. 153
3. Funkcje komunikacji niewerbalnej. 156
a) Wyrażanie postaw i emocji. 156
b) Podtrzymywanie komunikacji werbalnej. 157
4. Językowe podstawy komunikacji interpersonalnej. 158
5. Uwarunkowania efektywnej komunikacji werbalnej... 161
6. Komunikaty parajęzykowe. 164
Podsumowanie. 165

Rozdział VII
Efektywna komunikacja interpersonalna a zarządzanie.

I. Efektywna komunikacja interpersonalna menedżera i jej znaczenie dla zarządzania.
2. Wspólna płaszczyzna porozumienia i jej znaczenie dla zarządzania.
3. Skala rozwoju a wspólna płaszczyzna porozumienia.

Kategoria:
Skip to content