ęk, H., Pasikowski, T. (red.). (2006). Psychologia zdrowia: teoria, metodologia i empiria. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

Informacje dodatkowe

Spis treści
Wstęp

Zygfryd Juczyński
Psychologia wobec nowych problemów zdrowia publicznego w zmieniającej się Europie i w Polsce.

Lidia Cierpiałkowska, Helena Sęk
Zdrowie i zaburzenia z perspektywy rozwojowej i procesualnej. Próba integracji podejścia salutogenetycznego i patogenetycznego.

Elżbieta Hornowska
Adaptacja kulturowa narzędzi diagnostycznych - sztuka czy rzemiosło?

Bohdan Dudek, Ewa Gruszczyńska, Jerzy Koniarek
Teoria zachowania zasobów S. Hobfolla - zagadnienia teoretyczne i metodologiczne oraz adaptacja kwestionariusza COR-Evaluation.

Kazimierz Wrześniewski
Wybrane zagadnienia teoretyczne i metodologiczne pojęcia jakości życia.

Łukasz Kaczmarek
Związek między poczuciem koherencji a afektem pozytywnym i negatywnym w zależności od poziomu stresu.

Dorota Włodarczyk, Łukasz Wróblewski
Lęk-cecha i ocena stresu a jakość życia uwarunkowana starem zdrowia u chorych po zawale serca.

Tadeusz Marian Ostrowski
Zdrowie jako wartość w świetle wyników badania osób zdrowych i po zawale serca.

Michał Ziarko
Wpływ społeczny a przebieg aktywności zdrowotnej.

Ryszard Poprawa
Analiza roli motywów picia w ryzyku uzależniania się od alkoholu.

Katarzyna Kosińska-Dec, Irena Jelonkiewicz
Poszukiwanie podstaw empirycznych programu profilaktycznego podnoszącego skuteczność radzenia sobie młodzieży ze stresem.

Jolanta Życińska
Ocena skuteczności programu profilaktyki nikotynowej dla uczniów szkoły podstawowej.

Autorzy tomu.

Kategoria:
Skip to content