Dudek, Z.W., Pankalla, A. (2005). Psychologia kultury. Warszawa: Wydawnictwo Psychologii i Kultury ENETEIA.

Informacje dodatkowe

Spis treści
Słowo wstępne: Od psychologii integralnej do psychologii transkulturowej 9

Część pierwsza
DO|WIADCZENIA GRANICZNE (Andrzej Pankalla)

Wprowadzenie 25
Rozdział 1. Neo i Psyche. Perspektywa psycho-kulturowa 29
1.1. Nowe szaty cesarza. Koniec psychologii? 29
1.2. Post nubila phoebus. Psychologia kultury 38

Rozdział 2. Klementyna i Max - historia związku 57
2.1. Pierwiastki kulturowe w historii myśli psychologicznej. Otulina kultury 59
2.2. Przeczucie psyche w naukach o kulturze 75
2.3. Psyche poza kultur?? 91

Rozdział 3. Nie ma nas? Idee i doświadczenia graniczne 95
3.1. Rozważania graniczne w psychologii 95
3.2. Ja graniczne (pierwszy Inny w psyche) 97
3.3. Granica w kulturze (twarz albo maska) 98
3.4. "W pomiędzy" 100

Rozdział 4. Papryka myśli niedialogowo? Psycho-kulturowy interfejs w koncepcji J.M. Fericgli 109
4.1. Irracjonalizm systemowy j.M. Fericgli 111
4.2. Dialogizm mentalny 121
4.3. Psychoszamanizm 122
4.4. Metafora i ego 126
4.5. Do?wiadczenia aktywuj?ce struktury psychiczne - EXACES 128
4.6. Psycho-kulturowy interfejs - podsumowanie koncepcji J.M. Fericgli 130

Rozdział 5. Zielone mrówki i "ja". Reautoryzacja mitu personalnego 139
5.1. "Psychomit" jako idea graniczna 142
5.2. Reautoryzacja mitu personalnego jako doświadczenie graniczne 145
5.3. Jak przywitać się z budyniem? Tożsamość (i jej gubienie) naszych czasów 152
5.4. Mityczna podróż do wnętrza według Sama Keena 155

Bibliografia do części pierwszej 159

Część druga
DO|WIADCZENIA TRANSKULTUROWE (Zenon Waldemar Dudek)

Wprowadzenie. Od uniwersum mitologicznego do transkulturowego wymiaru psyche 167
Wyobraźnia twórcza a dziedzictwo kulturowe 169
Współczesna tradycja a uniwersum mitologiczne 173
Psychologia zorientowana na kulturę 176
Wyjściowe pojęcia psychologii kultury 178
Teoretyczne aspekty psychologii kultury 181
Poszukiwanie wymiaru transkulturowego 185

Rozdział 6. Świadomość graniczna a nieświadomość kulturowa 189
6.1. Pytanie o "przed", "za", "pod" i "nad" świadomości 190
6.2. Empiryczne manifestacje nieświadomości 193
6.3. Psychologia nieświadomości "płytkiej" i "głębokiej" 200
6.4. Paradygmat nieświadomości a samoregulacja psyche 202
6.5. Nieświadomość kulturowa 207

Rozdział 7. Tożsamość graniczna a doświadczenia transkulturowe 211
7.1. Wymiary nieświadomości jako podstawa tożsamości 211
7.2. Kompleksy nieświadomości, podosobowości, personifikacje 214
7.3. Tożsamości graniczne - inicjacje do archetypów i kultury 217
7.4. Tożsamość a potrzeba doświadczeń transkulturowych 220
7.5. Archetypy psychologiczne i symbole kulturowe 230
7.6. Konfrontacja ja ze świadomością transkulturową 232
7.7. Realizacja świadomości transkulturowej 238

Rozdział 8. Psychologiczny język kultury 245
8.1. Myślenie obrazowo-symboliczne i werbalno-pojęciowe 245
8.2. Obrazy baśni, sztuki i religii 247
8.3. Wertykalny i horyzontalny wymiar kultury 249
8.4. Archetypy jako wzorce ekspresji i komunikacji kulturowej 252
8.5. Obrazy psychiczne jako podstawa doświadczania kultury 256
8.6. Doświadczanie symbolicznego języka kultury 259 8.7. Czy istnieje inteligencja twórcza i kulturowa? 263
8.8. Memy kultury i inteligencja kulturowa 266

Rozdział 9. Psyche i Cień. Kulturowy kontekst doświadczeń granicznych 271
9.1. Uniwersalny wymiar doświadczenia ofiary 271
9.2. Edyp i Hiob jako metafory archetypu ofiary 276
9.3. Społeczno-kulturowe tło doświadczenia ofiary 279
9.4. Kompleks Cienia i personifikacja ofiary 281

Rozdział 10. Autonomia i tożsamość. Konfrontacja bohatera ze smokiem 287
10.1. Psychologiczny obraz matki pochłaniającej 289
10.2. Pierwotna i wtórna potrzeba bezpieczeństwa 293
10.3. Kompleks matki 295
10.4. Uwięzienie w matriarchacie jako doświadczenie graniczne 297
10.5. Symbol smoka i czyn bohaterski 300
10.6. Kulturowe przejawy pochłaniającego matriarchatu 304

Rozdział 11. Transformacja stanów granicznych psyche. Transkulturowy wymiar terapii 311
11.1. Poszukiwanie całości w procesie psychoterapii 311
11.2. Od problemu do archetypu 319
11.3. Symboliczna rana psychiczna 322
11.4. Doświadczenia graniczne i transkulturowe a proces psychoterapii 324
11.5. Transkulturowa orientacja terapii 329
11.6. Perspektywy terapii kulturowej 335

Bibliografia do części drugiej 339

Aneks 351

Kategoria:
Skip to content