Cierpiałkowska, L. (red.). (2006). Oblicza współczesnych uzależnień. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Informacje dodatkowe

Spis treści
Środowisko akademickie i miasto
(Lidia Cierpiałkowska)

CZĘŚĆ I. OBLICZA WSPÓŁCZESNYCH UZALEŻNIEŃ I ICH PRZYCZYNY

Lidia Cierpiałkowska
Kierunki rozwoju współczesnej psychologii uzależnień (na przykładzie alkoholizmu)

Elżbieta Hornowska
Uzależnienia a temperament. Wokół temperamentalnego czynnika ryzyka uzależnień

Lechosław Gapik, Katarzyna Waszyńska

Uzależnienie od seksu

Joanna Œwitała
Charakterystyka rodzin alkoholików II typu według Cloningera. Rodziny z transmisją i bez transmisji międzypokoleniowej alkoholizmu

Katarzyna Kaliszewska
Zagubieni w sieci - czyli o nadmiernym używaniu zasobów i możliwości Internetu

Marcin Ziółkowski, Beata Augustyńska, Jacek Budzyński
Płeć a uzależnienie od alkoholu

Dorota Mroczkowska
Uwiedzeni przez jedzenie. Kontekst społeczno-kulturowy wybranych zaburzeń

odżywiania

Aleksandra Kałęcka, Agnieszka Izdebska, Joanna Wolny, Beata Scholz, Anna Filipiak-Siewodnik, Katarzyna Małolepsza, Beata Łabuńko, Błażej Kroll
Intymność w związkach dorosłych dzieci alkoholików

CZĘŚĆ II. PROBLEMY LECZENIA UZALEŻNIEŃ

Andrzej Kobus
Substytucyjna kuracja metadonowa

Jan Chodkiewicz
Zasoby osobiste a występowanie nawrotów u mężczyzn uzależnionych od alkoholu

Mateusz Hędzelek
Grupy samopomocy anonimowych narkomanów

CZĘŚĆ III. PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

Iwona Grzegorzewska
Czynniki ryzyka i ochrony w przebiegu rozwoju dzieci alkoholików

Błażej Smykowski
Partnerstwo lokalne na rzecz rozwiązywania problemów społecznych

Michał Ziarko
O diagnozie w konstruowaniu programów profilaktycznych. Na przykładzie profilaktyki używania substancji psychokatywnych

Joanna Zinczuk
Agresja dzieci i młodzieży - rozwojowe i środowiskowe czynniki ryzyka

Noty o autorach

Kategoria:
Skip to content