Cierpiałkowska, L., Gościniak, J. (red.). (2010). Terapia i relacja terapeutyczna we współczesnej psychoanalizie. Wybrane zagadnienia. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Informacje dodatkowe

Spis treści
Wprowadzenie 7

JERZY Gościniak
Dwa modele psychopatologii i dwie strategie analityczne 19

MICHAŁ MOCEK
Psychoanaliza w dobie postmnodernizmu 33

JAROSŁAW GROTH
Od hipnozy do psychoanalizy. Historia przypadku panny Lucy R. 57

TOMASZCZUB
Koncepcja wstydu a freudowska idea oporu 75

WOJCIECH HAŃBOWSKI
Pomiędzy nieprzyjemnym a jeszcze bardziej nieprzyjemnym - początki procesów myślowych 91

ANNA GĄSIOROWSKA-KRAWCZYK
"Dzikie myśli szukające kogoś, kto mógłby je pomyśleć" - wkład myślenia bionowskiego do rozumienia relacji analitycznej 103

ARKADIUSZ ROBAK
Psychoanalityczna teoria cielesnego self (body self) 129

LIDIA CIERPIAŁKOWSKA
Jak działa zewnętrzny i wewnętrzny dobry obiekt w relacyjnej terapii psychoanalitycznej? 161

Kategoria:

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content