Cierpiałkowska, L., Gościniak, J. (red.). (2005). Współczesna psychoanaliza. Modele konfliktu i deficytu. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Informacje dodatkowe

Spis treści
Prawie sto lat później (Jerzy Gościniak, Lidia Cierpiałkowska)

CZĘŒĆ I. KONCEPCJE PSYCHOANALITYCZNE
Lidia Cierpiałkowska, Jerzy Gościniak
Współczesna psychoanaliza - cztery koncepcje zjawisk klinicznych i terapii

Danuta Mazgaj, Dorota Stolarska
Koncepcja rozwoju i psychopatologii Melanii Klein

Jarosław Groth
Natura psychozy według Wilfreda R. Biona

Tomasz Pasikowski
Rozwój struktury endopsychicznej w teorii relacji z obiektem Williama R. Fairbaima

Jerzy Gościniak
Podstawowe pojęcia psychologii self Heinza Kohuta

Joanna Œwitała
Teorie relacji z obiektem Otto F. Kemberga i Williama R.D. Fairbaima - analiza porównawcza wybranych zagadnień teoretycznych

CZĘŒĆ II. MODELE KONFLIKTU I DEFICYTU
Jerzy Gościniak, Tomasz Raginia
Zastosowanie modeli konfliktu i deficytu w wyjaśnianiu zjawisk psychopatologicznych

Lidia Cierpiałkowska
Rozwojowe koncepcje psychopatologii z perspektywy modeli konfliktu i deficytu

Jerzy Gościniak
Geneza zaburzeń narcystycznych w koncepcji Heinza Kohuta jako przykład wystąpienia specyficznych deficytów w rozwoju self

Dominika Górska
Zaburzenie osobowości borderline w modelach konfliktu i deficytu

Karolina Rajewska- Rynkowska
Przywiązanie i trauma a psychopatologia

Lidia Cierpiałkowska
Terapia skoncentrowana na przeniesieniu

Leksykon

Kategoria:
Skip to content