Cierpiałkowska, L., Gościniak, J. (red.). (2002). Współczesna psychoanaliza. Teoria relacji z obiektem. Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.

Informacje dodatkowe

Kategoria:
Skip to content